TASARIM VE YAZILIM DÜNYASINDA İŞ BİRLİĞİ

Sümeyra KAYMAZ
Kasım 03, 2023 0 Yorum

TASARIM VE YAZILIM DÜNYASINDA İŞ BİRLİĞİ 

Dijital dünyanın iki güçlü disiplini; tasarım ve yazılım. Yazılımcılar ve tasarımcılar bir madalyonun iki yüzü gibi. Birbirinden çok farklı gibi görünseler de bilinenden çok daha fazla birbirine benziyor aslında. Aradaki çatışmanın en büyük nedenleri iletişimsizlik ve birbirlerihakkındaki yetersiz bilgiler olabilir. Öncelikle tasarımın ve yazılımın ne olduğunu bilmek işin temelini sağlam atmaya yardım eder.

      Tasarımın geçmiş tarihine kısaca değinilecek olunursa mağara duvarlarındaki çizimlere kadar uzanmaktadır. Var olan bilgilerin belli bir formatta, yalınlaştırılarak mesajı karşı tarafa aktarma kaygısı tasarımın sınırları içerisine girmektedir. Her şeyin dijitalleştiği dünyamızda da tasarım,artık günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Öyle ki bir tasarım bizim düşünme, hissetme, davranma, iletişim kurma ve çalışma şeklini değiştirebilecek güçtedir. Tasarımların temeli kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için sorunları çözme yeteneğine dayanır. Günümüzde grafik tasarım kavramı altında birçok alt başlığı barındırmaktadır. Örnek vermek gerekirse: Arayüz tasarımı, kitap kapağı tasarımı, tıbbi illüstrasyon, sergileme tasarımı, oyun ve karakter tasarımı, çevresel grafik tasarım, hareketli grafik tasarım, yönlendirme tasarımı, bilgi grafiği tasarımı, etkileşimli grafik tasarım vb. gösterilebilir. Bu bakımdan güncellenen bilgi ve teknolojilerle kendisine yeni yeni alanlar yaratmaktadır demek yanlış olmaz. Web tasarımında da amacın kitleler arasındaki bilgi alışverişini sağlamak olduğu düşünüldüğünde, tasarım olgusunun, diğer tasarım alanlarında olduğu gibi web sayfa tasarımında da değerlendirilmesi gereken bir süreç olması gerektiği açıktır. Web ortamında iletişimin sağlanması, ancak tasarımda var olan sorunların çözümlenmesi ve bu sürecin planlanmasıyla yakından ilişkilidir. Bu bağlamda iyi hazırlanan bir web tasarımı, firmaların internet ortamında prestij sahibi olmalarını ve kendilerini etkili bir şekilde tanıtabilmeleri için en önemli araçtır. Daha fazla kullanıcı sayısına ve müşteriye ulaşmak için web tasarımına ihtiyaç vardır.

         Yazılım, bilgisayar sistemlerine çalışma düzeni hakkında bilgi veren veri ve komutlardır. Yazılımın tarihçesi ise, insanlığın yazılı kelimeyi icat etmesine kadar uzanmaktadır. Ancak modern yazılımın doğuşu, bilgisayarların ortaya çıkması ile başlar. Geçmişten günümüzde, yazılım geliştirme süreci daha hızlı ve verimli hale geldi ve bu durum, yazılımın hemen hemen her alanda kullanılmasını mümkün kılmıştır. Gelecekte ise, yazılımın yapay zekâ ve otomasyonla daha da entegre olması beklenmektedir. Yazılım, bir uygulama, program ya da oyun sistemlerinin var olma sürecinde hayati öneme sahiptir. Yazılım sayesinde dijital sistemlerin birbiriyle iletişimi sağlanır. Yazılımın günlük hayata yönelik en önemli avantajlarından biri yaşamı kolaylaştırmasıdır. Web yazılımlarında bir kısıt bulunmamaktadır, aklınızda oluşturduğunuz her projeyi gerekli hazırlıkları sağlayarak somut bir hale getirebilirsiniz. Burada en temel etken web yazılımlarının tek bir dille oluşturulmamasından dolayıdır. JavaScript, HTML, JSS, Python, PHP gibi pek çok dili kullanarak web yazılımları geliştirilmektedir. Burada önemli olan sizlerin ihtiyaçlarına hangi dilin en iyi cevabı vereceğidir. Bu seçimi de profesyoneller gerçekleştirmektedir ve planlamasını, kodlamasını yapmaktadırlar.

          Tasarımcı ve yazılımcıların birlikte çalışırken karşılaştığı en temel sorunun iletişim problemi olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım beynin sağ lobunu kullanırken, yazılım beynin sol kısmında gerçekleşir. Beyninin sağ tarafı ile yaşamayı seçen tasarımcılar hayal dünyasını, “uçuk kaçık” tasarım fikirlerini iyi ifade edemezler, istediklerini açık bir dille anlatamazlar. Yazılımcılarise, o işin neden yapılamayacağını kafasındaki rakamsal dünya ve doğrular doğrultusunda anlatmaya çalışırlar. Sonuç olarak bu iki disiplin genelde birbirini anlamaz. Her iki taraf da kendi doğrularının karşısındakinin doğruları ile örtüşmediğini savunur. Biri sınırların olmaması ve daha fazla aksiyon, animasyon, renk olması gerektiğini söyler, diğeri ise sistemin çalışmasının yeterli olduğunu ve fazlasının gereksiz olduğunu savunur. Tasarımcının yazılımcıyla iyi iletişim kurabilmesi için, tasarladığı her elementin bir mühendis gözünden çıktığını anlaması gerekir. Bu sebeple tasarımcı olarak temel yazılım dilini öğrenmeye çalışın, bu fikir her ne kadar zor görünse de bildiğiniz her yöntem tasarım yaparken daha doğru, çalışabilir kararlar almanıza yardımcı olur ve yazılımcılarla daha iyi iletişim kurabilmenizi sağlar. Yazılımcının tasarımcıyla iyi iletişim kurabilmesi için de öncelikle temel tasarım prensiplerini öğrenmesi faydalı olacaktır. İlk hatırlamanız gereken şey tasarımın sadece görsel elementlerden oluşmadığı olursa, tasarımcınızla ilk adımdan daha iyi anlaşabilmeniz mümkündür. Bir başlık hakkında diğer yazılımcılarla tartışabilmeniz çok daha verimli olabilir. Tasarımcıların, yazılımcılar gibi birçok farklı uzmanlık alanları var. Bu yüzden genellikle tasarımcılar, uzmanlık alanlarında fark yaratabilmek için değişik yöntemler kullanabilir ve bu sırada teknik kısıtlamaları es geçmiş olabilirler. Bu yüzden, tasarımın ilk aşamalarında tasarımcınızla iletişime geçmeli ve bilgi alışverişi yapmalısınız.

          Başarının temeli beraber çalışmak ve ortak değerler yaratabilmekten geçer. Uzun süredir hem tasarım hem de yazılım dünyası, kendilerini daha iyi anlatabilmek, işlerini verimli kılmak ve daha üretken olabilmek adına çaba sarf ediyor. Çoğumuz şu sözü iş hayatlarımızın bir noktasında mutlaka kullanmışızdır: “Güzel bir başlangıç olsun”. Çünkü başlangıcı kuvvetli tutmak o kadar önemlidir ki burada atılan sağlam adımlar işin tamamına yansır. Bu sebeple ilk adımı beraber atmak ve paydaşların sürecin en başından karar mekanizmasının bir parçası olduğu kurgular yaratmak çok önemlidir. Alt yapısı sağlam şekilde atılan her iş birliği adımı, muhakkak ki bu gelişim sürecine çok büyük katkı sağlayacaktır. Unutmayalım ki, orkestranın her bir üyesi virtüöz olabilir ancak uyum içinde çalmayan enstrümanlar kendini dinletmeyecektir. Tasarım ve yazılım ekiplerinin sadece kendileri için değil, birbirleri için de değer yaratmayı amaç edindiği bir ürün geliştirme sürecinde ise başarı çok yakındadır.